Základní kurz walkingu 1. díl

Chůze nebo v moderním pojetí walking je skvělou pohybovou aktivitou, která se hodí především pro lidi s velkou nadváhou nebo seniory. O tom zda lze brát walking jako samostatný sport mluvit nebudeme. Řekneme si však, jak taková chůze může posílit celé tělo, co vše potřebujeme k jeho vykonávání a jak nám může pomoci zhubnout.

Výhody walkingu

Walking má hned několik výhod. Je snadný, posiluje celé tělo, nenáročný na tempo a fyzickou zdatnost a lze jej provádět kdekoliv a kdykoliv. Nemůže si však plést walking s normální chůzí, i když jej v některých případech takto označujeme. Walking má totiž jiné tempo, frekvenci, délku kroků a práci nohou a paží. Záleží však pouze na vašem přístupu.

Stejně jako v jiném sportu, i ve walkingu je důležité umět správnou techniku. Její zvládnutí je jednoduché, mohou se však objevit problémy, které jen tak snadno neobejdete. Nepodceňujte je a snažte se je překonat.

Technika walkingu

Technika walkingu není složitá. Je velmi podobná přirozené chůzi a rychle si ji osvojíte. Přesto je však důležité správně dodržovat několik bodů, aby jste se dočkali kýženého výsledku.

Tělo

Alfou a omegou walkingu je správné držení těla. Narovnejte se, zpevněte břicho, vypnete hruď a hlavu tak, abyste se dívali přímo před sebe. Ramena uvolněte a stáhněte je dozadu a dolů.

Nohy a chodidla

– Vykročte nohou vpřed tak, aby špička směřovala přímo vpřed. Poté ji postavte na patu.

– Veškerá hmotnost směřuje do přední části, kde se z paty plynulým pohybem přehoupnete na špičku.

– O špičku se opřete a zapojte do pohybu lýtkový a chodidlový sval.

– Druhou nohu přeneste směrem vpřed a postavte ji na patu.

– Při krocích vždy mírně pokrčte koleno.

Ruce a paže

– Paže ohněte v lokty, aby vytvořili úhel 90 stupňů.

– Ruce zatněte v pěst, ale ne příliš křečovitě.

– Vykonávejte plynulé a harmonické pohyby vpřed společně s nohami.

– Střídejte ruce podle kroků. Jedna ruka míří směrem dopředu a druhá směrem dozadu.

– Využívejte maximálního pohybu ruky, ale nepřepínejte se.

Dýchání

Při walkingu je lepší břišní dýchání oproti hrudnímu. Dýchejte nosem a vědomě využívejte dutinu hrudní směrem dolů. Zhluboka se nadechněte a poté co nejvíce vydechněte. Vzduch by vám měl proudit směrem k břichu. V případě, že si nejste jisti, zda dýcháte správně, lehněte si na zem a na břicho si položte větší knihu. Poté se dýchejte pomocí břicha. Kniha by se měla pohybovat podle toho jak dýcháte. V začátcích můžete vyzkoušet pravidelný rytmus nádechů na dva kroky a vydechnutí opět na dva kroky. Vyzkoušejte si však sami, jaký rytmus vám nejvíce vyhovuje.

V příštím díle

V pokračování našeho seriálu si představíme základní vybavení pro walking a možnosti jeho tréninku. Mezitím trénujte vlastní techniku walkingu a správné dýchání.

You May Also Like