Základní Crossfit cviky I. Díl

Crossfit je moderní tréninkovou metodou, která v sobě kombinuje gymnastické prvky, cviky s vlastní váhou a cviky se závažím a nářadím. V našem seriálu si ukážeme jednotlivé kategorie cviků podle typu provedení a pokud s námi vydržíte až do konce našeho seriálu, ukážeme si i sadu tréninkových plánů, které vám pomohou posílit vaše tělo, nabrat svalovou hmotu a získat dynamiku.

Tři kategorie cviků Crossfit

Většina Crossfit trenérů rozděluje základní pohyby v Crossfitu do tří samostatných kategorií. Níže si představíme jednotlivé kategorie a jaké cviky do nich spadají.

1. Cvičení se závažím

Pro cvičení se závažím si představíme základní cviky. Patří sem dřepy, čelní dřepy, tlaky na ramena, mrtvé tahy a vzpěračské cviky.

2. Gymnastické cvičení

Gymnastické cvičení je založené na přitahování švihem, kliky, kliky na bradlech, kruhy, výskoky na lavičku a další cviky s vlastní vahou těla.

3. Aerobní cviky

Pod tuto kategorii patří cviky, které každý z nás důvěrná zná. Určitě sem patří běh, sprint, přeskoky či švihadlo.

Hlavní předností těchto pohybů, je z většiny jejich přirozenost. Pohyby při běhání, házení či běhání jsou tvořeny svalovým jádrem, které zpevňuje funkční osy těla a zároveň rozvíjí pohyblivost kyčlí a trupu. Trénink CrossFitu je založen po funkčních pohybech, které jsou bezpečné a nám zcela běžné. Během dne totiž vykonáváme pohyby (vstávání ze židle, zvedání předmětů, nošení tašek), které vychází z principů cviků v CrossFitu

Na co se zaměříme příště

V dalším díle si blíže představíme jednotlivé kategorie a popíšeme si i samotné cviky. Zdůrazníme na jaké jednotlivé partie se daný cvik zaměřuje, jakých chyb se vyvarovat a případné alternativy v případě, že nemáte dostatečně svalovou dispozici.

You May Also Like